Bài cúng mụ đầy tháng


Trời sinh có gái có trai âm dương giá thú tứ đìu Phục Hy ghi chép để truyền đời này ...

BÀI CÚNG MỤ ĐẦY THÁNG

 

Trời sinh có gái có trai,

Âm dương giá thú tứ đìu Phục Hy

Ghi chép để truyền đời này

Nhân vì tín chủ nên duyên vợ chồng,

Kết nghĩa ăn ở với nhau

Sinh được nhi tiểu ở cùng bấy lâu

Mong cho khôn lớn làm giàu

Tên là ... cậu (cô) bé ngày đầu thiến linh

Lòng tin sắm sửa cỗ bàn

Cỗ chay cỗ mặn của ngon những là

Trước là Thánh mẫu mụ bà

Sau mời Bà mụ sinh ra tiểu đồng

Mụ cả thòi Tý ở cung

Hóa thành khí huyết trong lòng thụ thai

Sửu cung là mụ thứ hai

Đào hoa kết tứ, tâm hoài mấy đông

Thứ ba là mụ cung dần

Dùng làm khí tượng như bình thổ tinh

Thứ tư mãi vị hóa sinh

Bà mụ mới dựng lên hình chân tay

Thứ năm thìn cung thuở này

Âm bà hóa phép dựng lên lần đầu

Thứ sau Tỵ cung mụ bào

Ân trên mói dựng trước sau ẹn tuyền

Tứ chi bát mạch đã yên

Thứ bảy bà mụ nhữ gìn và công

Ân mụ khai nhãn nhĩ thông

Khai tỵ, khai khẩu cho thông những là

Dựng lên mao phái dần dà

Thứ tám bà mụ thực là mùi cung

Dựng lên gan phổi, tấm lòng

Nay cho ngũ tạng, bàng quang, tâm thần

Thỉnh mời mụ ở Thân cung

Khôn cung thánh mẫu giữ gìn bào thai

Tu lên đỉnh núi cực cao

Hóa thành dòng máu như bào tiểu nhi

Thứ mười Bà mụ phù trì

Dựng đủ cốt tiết tứ chi bách thần

Dậu cung là mụ hóa sinh

Khai môn âm hộ tiểu nhi phái mình

Thất cung này ở Thiên đình

Là thứ mười một hộ mình tiểu nhi

Mụ thứ mười hai thỉnh về

Ở cung phương hợi dạy thời tiểu nhi

Nói cười kết bạn sớm khuya

Tứ nhi niêm tức khẩu thời nhủ cơm

Mười hai bà mụ này ở trên trời

Nghe thầy triệu thỉnh tức thời giáng lai

Đăng trà quả thực dâng lên

Mỹ vị sau cúng mười hai mụ bà

Trừ tai tiêu diệt tức thời

Nay thầy niệm chú tống ngay hải ngoài

Kim ngân lễ vật bằng nay

Mụ đã nhận đủ, tín chủ bình an

Nhà chủ sửa soạn tai bàn

Đăng trà quả thục, mở mang mọi bề

Mụ dạy chấm dứt mấy nhời

Chép lại ghi để đời đời nhớ ơn ...