Cúng giao thừa ngoài trời


Hướng dẫn cúng giao thừa ngoài trời - Tết Canh Tý 2020

Hướng dẫn cúng giao thừa ngoài trời  - Tết Canh Tý 2020

Mục đích: Tiễn quan năm cũ, đón quan năm mới

Chuẩn bị: Hoa, quả, kẹo nhiều màu, vàng lá, vàng vó, 5 chén nước, năm chén rượu, đèn nến, mũ quan hành khiển, chè bánh, xôi gà (tùy tâm), bài khấn… Có thể dùng cốc gạo để cắm hương hoặc cắm hương lên quả cũng được

Nơi cúng: Ngoài sân  hoặc ban công

Hướng cúng: Gia chủ quay mặt về phía chính Nam (hỷ thần) hoặc chính Đông (tài thần) để cúng

Bài cúng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NĂM THỨ III

Con kính lạy chín phương Trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần

Con kính lạy Ngài Cựu Niên Đương Cai Hành Khiển

Con kính lạy Ngài Tân Đương Niên Thiên Quan

Con kính lạy các Ngài Ngũ Thổ, Ngũ Phương, Long Mạch, Địa Mạch, Tài Mạch, Phúc Đức Chính Thần, Bản Gia Táo Quân, Chư vị Tôn Thần

Nay là phút giao thừa năm giữa năm Kỷ Hợi và năm Canh Tý,

Chúng con là:.……………….sinh năm…………., .........tuổi, cư ngụ tại ……………………… Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi đón mừng năm mới, tam dương khai thái , vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế Tôn Thần, trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế giám sát muôn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay thế đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc, nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu Niên Đương Cai Thái Tuế, Ngài Tân Niên Đương Cai Thái Tuế - Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan, Ngài Ngũ Thổ, Ngũ Phương, Long Mạch, Địa Mạch, Tài Mạch, Phúc Đức Chính Thần, Bản Gia Táo Quân, Chư vị Thần Linh cai quản xứ này, cúi xin giáng lâm đàn tràng, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành.

Chúng con thiết nghĩ: sinh nơi trần thế, tuệ cạn chướng sâu, nghiệp dày phúc mỏng, được sinh sống, công tác như ngày hôm nay là nhờ được ân trên che chở. Đường trần chưa tỏ, đường âm chưa thông, cúi xin sám hối bỏ qua, mong các Ngài khai tâm khai trí, hướng đường chỉ lối cho chúng con.

Nguyện cho dân tộc: quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hưng thịnh, đất nước phú cường.

Nguyện cho tín chủ: minh niên khang khái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trên, dẹp kẻ tiểu nhân, tai quan nạn khỏi, có được phước duyên gặp nhiều người hiền bạn tốt, làm nhiều việc thiện giúp đời.

Chúng con kính cẩn: tiến dâng lễ vật, cầu nguyên thành tâm, cúi xin chín phương Trời mười phương Chư Phật cùng Chư Vị Tôn Thần chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!