Bí kíp giàu có chiếu theo luật nhân quả


Chỉ cần tích cực cho đi, chăm chỉ, sáng tạo, nâng cao trí tuệ là nhất định sẽ giàu có

Tích cực cho đi

Vật cho: Bố thí càng nhiều thì tài sản càng tăng. Người nghèo khó mà vẫn giúp kẻ cơ hàn thì sẽ được thoát nghèo. Người dư giả mà giúp kẻ khó khăn sẽ trở nên giàu có. Cách cho: Cho mà không tôn trọng người nhận thì sau này Phú mà không ai Quý, ít được thương yêu. Dâng cúng cho bậc chân tu mà lòng còn tiếc rẻ thì sau này sẽ Giàu mà không Sang, lúc nào cũng khắc khổ. Làm phước mà không tu tập thì giàu có nhưng đầy tham vọng, Tu tập mà không làm phước thì khổ cực suốt đời. Bố thí với tâm cầu phước báo thì giàu nhưng bản ngã lớn. Tích cực đắp đường bắc cầu thì sung túc đủ đầy.

Hình ảnh có liên quan

Chăm chỉ, sáng tạo

Người chăm chỉ làm việc nhưng không chịu động não thì chỉ đủ ăn, giỏi lắm thì dư dật chút ít. Người tích cực suy nghĩ, tính toán cân đo nhưng không chịu bắt tay thực hiện thì cũng chỉ là dạng hủ nho hoang tưởng, thi thoảng uốn lưỡi kiếm dăm bữa cơm, rồi cũng không thể giàu có được. Người vừa lười suy nghĩ, lại biếng thực thi thì chỉ là nằm chờ sung rụng, số tốt mấy rồi cũng đến ngày mạt vận hoang tàn. Người vừa nỗ lực lao động lại sáng tạo không ngừng thì sớm muộn cũng công danh hiển đạt, phú quý vinh hoa. Lười biếng lao động hay lười biếng suy nghĩ đều không thể giàu có. Đừng đổ lỗi cho số phận khi chưa làm hết khả năng.

Nâng cao trí tuệ

Cẩn thận trong từng việc nhỏ nhặt sẽ thông minh lên dần dần. Sống chân thật sẽ biết được sự thật, làm tăng trí tuệ. Điều hay dạy người không giấu diếm sau ngày học một biết mười, kiến thức uyên thâm. Khiêm tốn sẽ làm tăng sở trường. Kinh người dở, dập người tài, lừa gạt người ngu, không ngăn kẻ xấu sẽ trở nên đần độn, mất trí, tai biến, tiêu tan năng lực.

Lưu ý rằng, luật nhân quả là luật của vũ trụ, chi phối mọi thứ, bao trùm lên tất cả, các tôn giáo không tự nghĩ ra luật này mà chỉ là truyền tải luật của vũ trụ tới con người dưới dạng kinh pháp mà thôi.

---

Phong thủy Nguyễn Hoàng

Viện Phong thủy Hoàng Gia Việt Nam