THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG TỪ 12 đến 12:30 giờ ngày 15/01/2022


Thông báo hệ thống tiến hành nâng cấp

Thông báo hệ thống Cố vấn phong thủy tiến hành nâng cấp từ12:00 ngày 15 tháng 01 nên quá trình sự dụng của quý khách bị gián đoạn. Rất mong quý khách cảm thông. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất quá trình nâng cấp này. Trân trọng.