Cúng Ông Táo thế nào cho đúng


Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng – Giám đốc Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam – thì 23 tháng Chạp là một ngày lễ khá quan trọng trong phong tục thờ cúng ở nước ta. Đây là lúc ba vị Thổ Công – Táo Quân – Thổ Kỳ trở về thiên đình báo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tình hình năm qua ở hạ giới.

Đây là các vị thần linh được Ngọc Hoàng “biệt phái” xuống cõi trần, trông coi long mạch, đất đai, tiền tài, sinh hoạt, ăn uống của các gia đình. Họ chính là các vị thần Long Mạch Địa Mạch Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Phúc Đức Chính Thần Ngũ Thổ Ngũ Phương Tài Mạch.


Mỗi năm vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình thường dâng lễ cúng các vị Táo Quân để mong các vị ấy về tâu với thiên triều những điều đã làm được và chưa làm được trong năm qua, cũng muốn nhờ các vị ấy xin trời ban ơn mưa móc, giáng phúc lưu ân cho tín chủ.

 

Lễ cúng có thể đặt ngoài sân, trong nhà đều được. Lễ vật không cần cầu kỳ nhưng nên có hương, hoa, quả, nến, mặn ngọt tùy tâm, 3 chén  nước, 3 chén rượu, ba bộ quần áo…Có thể tiến hành vào ngày 22 hoặc 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất.

Cũng trong dịp này nhiều người phát nguyện phóng sinh chim, cá, nhất là cá chép. Đây là một hoạt động tốt tuy nhiên cần lưu ý gìn giữ vệ sinh môi trường. Trước khi phóng sinh cần bái lạy trời đất, nói rõ lý do, mục đích mưu cầu, tên tuổi địa chỉ thì mới hiệu nghiệm.


Văn cúng đơn giản như sau:

Kết quả hình ảnh cho cúng ông táo


Muôn ngàn kính lễ Trời Đất!

Muôn ngàn kính lễ Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần, Đương Niên Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần, Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương, Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần, Long Mạch Địa Mạch Tài Mạch cùng các vị Thần Linh cai quản xứ này.


Thời gian thấm thoắt, nay đã hết năm, hôm nay nhân dịp ông Táo chuẩn bị chầu trời, gia đình chúng con là (tên – tuổi – địa chỉ) kính mời các ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngũ Thổ Ngũ Phương Phúc Đức Chính Thần, Long Mạch Địa Mạch Tài Mạch cùng các vị Tôn Thần hiển linh giáng phó đàn tràng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật hoa tươi quả tốt, chén nước cơi trầu, kim ngân y  phục, chay mặn lòng thành, dâng lên trước án.


Gia chủ chúng con phận dày phúc mỏng, được sinh sống như ngày hôm nay là nhờ ơn trên che chở, tiên tổ độ trì mới được như vậy. Thể theo đạo lý, uống nước nhớ nguồn, chúng con vô cùng cảm tạ trời đất thần linh, cúi xin các vị Táo Quân hướng dẫn chỉ bảo cho sáng mắt sáng lòng, ngày càng tiến bộ. Trong năm gia đình còn điều gì chưa phải, cúi xin rộng lượng bỏ qua, các ngài về với Ngọc Hoàng xin lưu phước ban ân cho tín chủ.

 

Kính chúc Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Táo Quân cùng chư vị ân trên minh đức viễn quang, phù trì cho thiên hạ sang  năm mới thái bình, hạnh phúc, hộ quốc an dân, gia đình chúng con được mạnh khỏe, cát tường, bình an, hỉ lạc, gia đạo hanh thông, công danh tài lộc.

Chúng con xin ngàn lần cảm tạ!

---

Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam