Hải Trung Kim như nhóm máu O chỉ cho không nhận


Vàng dưới đáy biển là dạng khoáng sản, nghe tiếng mà không thấy hình, tâm cơ ít lộ, cần phải có người tiến cử mới được vang danh, cũng như phải có dàn khoan thăm dò, xác minh công nhận rồi mới đưa lên mà sử dụng vậy. Giáp Tý mạnh hơn Ất Sửu do sức chịu đựng khác nhau.

Hải Trung Kim là mệnh của người Giáp Tý và Ất Sửu. Vòng tràng sinh của ngũ hành Kim sinh ở Tỵ, vượng ở Dậu, tử ở Tý và mộ ở Sửu. Vì thế mà Kim bị phong tỏa bởi thủy Tý và chôn sâu xuống thổ Sửu, tàng xuống đáy đại dương, nên gọi là Hải Trung Kim.

Kết quả hình ảnh cho hải trung kim
Vàng dưới đáy biển là dạng khoáng sản, nghe tiếng mà không thấy hình, tâm cơ ít lộ, cần phải có người tiến cử mới được vang danh, cũng như phải có dàn khoan thăm dò, xác minh công nhận rồi mới đưa lên mà sử dụng vậy. Giáp Tý mạnh hơn Ất Sửu do sức chịu đựng khác nhau.
Bình thường thì thổ sinh kim. Thổ có năm loại là Lộ Bàng Thổ (đất ven đường), Thành Đầu Thổ (đất trên thành), Ốc Thượng Thổ (ngói lợp nhà), Đại Dịch Thổ (đất đầm lầy), Bích Thượng Thổ (đất trên vách) và Sa Trung Thổ (cát pha), đều là những thổ xa rời biển cả, sức vóc bình thường, không sinh được cho Hải Trung Kim. Người mệnh Thủy gặp được Hải Trung Kim thì cả đời phú quý. Thế mới nói, Hải Trung Kim như nhóm máu O, chỉ cho không nhận. Muốn gia tăng sức mạnh cần phải liên thủ với nhau hoặc hợp hóa Giáp với Kỷ, Ất với Canh để gia tăng lực lượng.
Trong sáu loại hỏa là Lư Trung Hỏa (lửa trong lò), Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét), Phù Đăng Hỏa (lửa đèn dầu), Thiên Thượng Hỏa (nắng lửa trên trời), Sơn Hạ Hỏa (lửa chân núi) và Sơn Đầu Hỏa (lửa đỉnh núi) cũng chẳng có Hỏa nào có thể làm tiêu hao Hải Trung Kim, ngoại trừ Tích Lịch Hỏa. Nhưng Tích Lịch Hỏa là lửa sấm sét, để có thể gây áp lực lên Hải Trung Kim còn phải thông qua Đại Hải Thủy, thực không dễ gì.
Điều kỳ diệu của Hải Trung Kim là cặp đôi Giáp Tý - Ất Sửu khi kết hợp với nhau thì khác nào hổ thêm cánh, khó khăn nào cũng qua, vận suy rồi cũng vượng, vì chúng là quý nhân của nhau, một đời tương trợ.
---
Viện Phong thủy Hoàng Gia Việt Nam