Ngũ hành của nghề nghiệp


Theo Tứ Trụ, trong năm – tháng – ngày – giờ sinh của một người tàng chứa ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Một người thiếu một hoặc một số hành nào đó thì sẽ tạo ra sự mất cân bằng, làm gì cũng khó đạt mục tiêu, có đạt mục tiêu cũng khó giữ được sự bền vững lâu dài.

Tại sao cần quan tâm đến ngũ hành của nghề nghiệp?

Theo Tứ Trụ, trong năm – tháng – ngày – giờ sinh của một người tàng chứa ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Một người thiếu một hoặc một số hành nào đó thì sẽ tạo ra sự mất cân bằng, làm gì cũng khó đạt mục tiêu, có đạt mục tiêu cũng khó giữ được sự bền vững lâu dài.

Để khắc phục, các nhà chiêm đoán thường phải phân tích tứ trụ và tìm ra hành nào còn khuyết thì bổ sung hành đó. Việc bổ sung có thể bằng đồ ăn, trang sức, phương hướng…đặc biệt là nghề nghiệp. Mỗi nghề nghiệp tùy theo đặc tính của nó mà được xếp vào một trong năm hành. Nếu theo đuổi công việc có ngũ hành bổ sung cho khuyết thiếu của mình thì có thể coi công việc đó là hỷ thần, giúp cân bằng và mang lại sự thành công trọn vẹn.

Ngũ hành nghề nghiệp gồm những gì?

Hành Kim: Tài chính, luyện kim, vàng bạc, tòa án, võ thuật, thiết bị phần cứng, nghệ thuật…

Hành Thủy: Thủy sản, thủy lợi, luật sư, kinh doanh online, môi giới, đại lý phân phối bán lẻ, thẩm mỹ, báo chí, lái xe…

Hành Hỏa: Điện, than, gas, dầu khí, tình dục, công an, bộ đội, thể thao, nhà hàng, đầu bếp, điện ảnh, thuốc lá, phần mềm, năng lượng, sản xuất động cơ, sáng tác…

Hành Mộc: Lâm sản, thợ mộc, giáo dục, dược sĩ, design, xuất bản, cây cảnh…

Hành Thổ: Xây dựng, bất động sản, gốm sứ, gạch ngói, vật liệu xây dựng, bác sĩ, chiêm tinh, phong thủy, khai khoáng, chăn nuôi, phân bón, cố vấn…

---

Phong thủy Nguyễn Hoàng

Viện Phong thủy Hoàng Gia Việt Nam