Phong thủy mái tóc


Người béo tròn là kim vượng: nữ tóc bấm vuông, nam ủi bằng, nhuộm vàng nâu thì được thổ sinh kim. Người cao mảnh là mộc vượng: nữ tóc uốn lượn, nam chải bồng bềnh, nhuộm màu đen thì được thủy sinh mộc. Người thắt lưng ong là thủy vượng: nữ uốn tóc xoăn, nam hoạ tiết tròn, nhuộm màu xám thì được kim sinh thủy. Người trên nhỏ dưới to là hỏa vượng: nữ tóc duỗi thẳng, nam cắt đầu đinh, nhuộm màu xanh thì được mộc sinh hỏa. Người vuông vắn là thổ vượng: nữ tỉa lưa thưa, nam vuốt dựng đứng, nhộm màu đỏ thì được hỏa sinh thổ.

Kết quả hình ảnh cho tóc đẹp

Người béo tròn là kim vượng: nữ tóc bấm vuông, nam ủi bằng, nhuộm vàng nâu thì được thổ sinh kim.

Người cao mảnh là mộc vượng: nữ tóc uốn lượn, nam chải bồng bềnh, nhuộm màu đen thì được thủy sinh mộc.

Người thắt lưng ong là thủy vượng: nữ uốn tóc xoăn, nam hoạ tiết tròn, nhuộm màu xám  thì được kim sinh thủy.

Người trên nhỏ dưới to là hỏa vượng: nữ tóc duỗi thẳng, nam cắt đầu đinh, nhuộm màu xanh thì được mộc sinh hỏa.

Người vuông vắn là thổ vượng: nữ tỉa lưa thưa, nam vuốt dựng đứng, nhộm màu đỏ thì được hỏa sinh thổ.

Nếu được như vậy thì ngũ hành tương sinh, đợi ngày đổi vận.

Phong thủy Nguyễn Hoàng

Viện Phong thủy Hoàng Gia Việt Nam