Luận về chữ "Nhâm"


Nhâm là thiên can thứ chín trong mười thiên can, thuộc về dương thủy. "Nhâm vi vương" có lúc đạt lúc không, còn tùy vào nhiều điều kiện khác nữa.

Nhâm là Thủy, tính dương, chủ về người lạc quan vui vẻ. Người sinh "ngày" Nhâm chỉ có một loại “đau khổ” đó là cạn nước. Nhâm Thủy như nước sông Hoàng Hà tràng giang đại hải, dũng mãnh vô song, dạt dào tuôn chảy, một khi cạn nước thì như hổ hóa mèo, đương nhiên là tột cùng đau khổ. Phàm là người sinh vào ngày Nhâm thì Thủy cần phải cường vượng mới có thể hành vận, làm nên việc lớn, nếu cạn nước thì suy nhược sẽ gặp đại nạn khó qua.

Image result for chữ Nhâm

Nhâm gặp Đinh sẽ hóa thành Mộc, nếu hóa tốt thì làm nên đại sự, nếu hóa xấu thì nước sẽ mất đi, đánh mất bản thân, bị người khác khống chế, nhiều khi mất mạng. Vì vậy, người sinh ngày Nhâm nhất định phải làm cho Thủy mạnh. Nhưng nếu Thủy mạnh quá thì nước chảy tràn lan, vô phương vô hướng, lúc này nếu kết hợp với Mậu Thổ thì nước sẽ thành dòng, phát huy công dụng. Khi Thủy yếu mà gặp Mậu Thổ thì ngược lại, nước đã cạn lại gặp cù lao, khác nào chí mạng.

Nhâm còn đại diện cho bàng quang trong cơ thể, Thủy vượng thì gan khỏe vì gan là Mộc, Thủy yếu thì gan suy, gan suy thì sao nhỉ? Làm thế nào để Thủy vượng cho Nhâm?

Xem thêm: https://covanphongthuy.vn/

-----

Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam