Văn cúng khai trương cửa hàng, nhà xưởng


LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG (Dùng mở cửa hàng, khai trương công xưởng)

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!

Kính lạy

Quan đương niên Hành khiển thái tuế chí đức tôn thần.

Các Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại ương

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch,

Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

Kính lạy các thần linh cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ...

Tín chủ con là: ...

Ngụ tại: ...

 Thành tâm sửa biện xôi, gà, hương, hoa, quả, lễ vật cúng dâng bày trước án. Vì tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này là (phố,ngõ, đường, ...địa chỉ) ...

Tên hiệu cửa hàng ... ( nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn tín chủ con là: ... (Tên người phụ trách cửa hàng, Giám đốc hay thủ truỏng, cùng toàn thể Công ty).

Hôm nay chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật cáo yết tôn thần dâng cúng Bách linh cúi mong soi xét, ngày khai trương cửa hàng, khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh mại mãi tài vật giúp cho sinh hoạt.

Chúng con xin kính mời Quan đương niên, Quan Đương cảnh, Quan thần linh, Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa long mạch cùng tất cả thần linh cai quản ở khu vực này.

Cúi xin: thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân vật bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời ác vị Tiền chủ, hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này, xin hãy tới đây chiêm ngương Tôn thần thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ, vận đáo hanh cương, tài lộc như gió mây tập hội.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chúng giám.

Cẩn cáo