An nguy bênh tật


Bạn thân mến!

Con người ta sức khỏe quý thứ nhì, tính mạng quý thứ nhất. Xung quanh đó là bao nhiêu tình cảm chứa chan trong vô vàn mối quan hệ xã hội. Khi bản thân hay ai đó mà mình quan tâm bị bất ổn về sức khỏe, thì lo lắng là chuyện bình thường. Có những việc còn dở dang. Có những điều còn tiếc nuối. Nếu biết trước mà chủ động tinh thần, có các hành động cho thuận với ý trời thì cũng được phần nào nhẹ nhõm. Không phải lúc nào bác sĩ cũng có thể kết luận được rõ ràng, không phải khi nào cũng có thể dự báo được kết quả. Cho nên, nếu lo lắng về bệnh tật, số mạng của một người, cổ nhân thường hỏi quẻ dịch. Đạo bốc dịch là tâm pháp của thánh nhân, thông qua quẻ dịch mà dò hỏi ý trời. Quẻ có thể cho biết tình trạng ốm đau, mức độ nặng nhẹ, khả năng gặp thầy, gặp thuốc, nếu khỏi thì khi nào, nếu không qua thì bao giờ tận số. Từ đó mà đưa ra lời khuyên chính xác để người thân có thể hình dung mình phải làm gì, thiết nghĩ cũng là điều có ích. Khi hỏi quẻ cần phải có sự nghiêm túc khẩn cầu, thì trời đất mới tỏ trước tường sau.


Giá dịch vụ: 0 đ