Thi cử học hành


Bạn thân mến!

Công danh sự nghiệp là một trong những nhu cầu mạnh mẽ của mỗi cá nhân và gia đình, dòng họ. Nó là một trong những thước đo về ý chí, năng lực, lòng kiêu hãnh của một cá nhân, kế thừa truyền thống gia đình, phát huy danh gia vọng tộc.

Trong nhà và nơi làm việc, mỗi người đều có một vị thần cai quản thi cử học hành, công danh sự nghiệp. Nếu đặt bàn học, bàn làm việc vào đúng vị trí thì sẽ hấp thụ được trường khí, đầu óc thông suốt, thi cử hanh thông, công danh dễ hiển đạt, chức vụ dễ thăng tiến.

Mặt khác, trong 25 năm tới, sao Cửu tử chuẩn bị nắm quyền chủ quản, đây là vị sao có tính chất quý nhân, chấn hưng nghiệp quan, thi cử. Cho nên, trong về cơ bản, những người có bằng cấp, trí tuệ, bài bản, chuyên nghiệp, sẽ là những người quản lý chứ không phải những kẻ nhiều tiền, có quan hệ hay con cha cháu ông. Điều đó cũng phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức trong thời đại mới.

Nếu bạn/con bạn sắp tới một kỳ thi quan trọng. Bạn muốn biết có thi đỗ hay không và làm thế nào để may mắn nhất, hãy hỏi quẻ dịch. Đạo bốc dịch là tâm pháp của thánh nhân, thông qua quẻ dịch mà dò hỏi ý trời. Quẻ có thể cho biết tình trạng bài làm, hội đồng giám khảo và kết quả cuộc thi. Từ đó mà đưa ra lời khuyên chính xác để thí sinh có thể hình dung mình phải làm gì, thiết nghĩ đã được bảy tám phần chủ động. Khi hỏi quẻ cần phải có sự nghiêm túc khẩn cầu thì trời đất mới tỏ tường sau trước.


Giá dịch vụ: 0 đ