Bàn làm việc


Bạn thân mến!

Công danh sự nghiệp là một trong những nhu cầu mạnh mẽ của mỗi cá nhân và gia đình, dòng họ. Nó là một trong những thước đo về ý chí, năng lực, lòng kiêu hãnh của một cá nhân, kế thừa truyền thống gia đình, phát huy danh gia vọng tộc.

Trong nhà và nơi làm việc, mỗi người đều có một vị thần cai quản thi cử học hành, công danh sự nghiệp. Nếu đặt bàn học, bàn làm việc vào đúng vị trí thì sẽ hấp thụ được trường khí, đầu óc thông suốt, thi cử hanh thông, công danh dễ hiển đạt, chức vụ dễ thăng tiến.

Mặt khác, trong 25 năm tới, sao Cửu tử chuẩn bị nắm quyền chủ quản, đây là vị sao có tính chất quý nhân, chấn hưng nghiệp quan, thi cử. Cho nên, trong về cơ bản, những người có bằng cấp, trí tuệ, bài bản, chuyên nghiệp, sẽ là những người quản lý chứ không phải những kẻ nhiều tiền, có quan hệ hay con cha cháu ông. Điều đó cũng phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức trong thời đại mới.

Phong thủy học chia phòng làm việc của bạn thành nhiều khu vực, trong đó có một số khu vực tương ứng với ngày tháng năm sinh của bạn mà khi bạn ngồi làm việc ở đó, sẽ nhận được năng lượng tốt nhất từ vũ trụ. Khi đã ngồi đúng chỗ rồi thì việc quay mặt bàn làm việc về đâu không còn quá quan trọng, miễn sao hướng đó bạn cảm thấy bình an, tĩnh tại là được. Chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:


Giá dịch vụ: 0 đ