Lá số tử vi


Mỗi người sinh ra đều mang theo mình một lá số nhất định, phúc họa được phản ánh một phần từ những thông tin này. Vì vũ trụ không ngừng vần xoay, tinh cầu luôn luôn chuyển động mà sự ảnh hưởng đến mỗi cá nhân cũng khác nhau theo từng thời gian. Dịch vụ “Xem lá số năm Quý Mão 2023” của Phong thủy Nguyễn Hoàng sẽ giúp bạn nắm trước được vận số của năm nay và cụ thể tốt xấu theo từng tháng, từng ngày. Từ đó mà đưa ra khuyến nghị để bạn chủ động tìm cát tránh hung, tận dụng thời cơ để làm chủ số phận. Mọi trường hợp lá số đã được Hội đồng chuyên môn của chúng tôi nghiên cứu, phân tích và đưa vào hệ thống phần phềm thông minh để xử lý. Vì vậy, sau khi có thông tin đầu vào, bạn sẽ nhận được trả kết quả ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi.


Giá dịch vụ: 300,000 đ