Đi Lễ đầu năm thế nào cho đúng?


Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam hướng dẫn đi lễ đầu năm

1. Chọn nơi đi lễ: Người cẩn thận nên gieo quẻ dịch để biết phúc thần năm mới của gia đình nằm ở hướng nào so với nhà đang ở, từ đó mà tìm được ngôi chùa/đình/đền phù hợp. Phúc thần ở đâu thì cầu ở đó là tốt nhất. Người không có điều kiện gieo quẻ dịch thì có thể chọn những hướng quý nhân của năm sinh/ngày sinh mà đi (Giáp - Mậu - Canh đi lễ tại phương Nam Tây Nam hoặc Bắc Tây Bắc, Bính - Đinh đi lễ tại phương chính Tây hoặc Bắc Tây Bắc, Ất - Kỷ đi lễ tại phương chính Bắc hoặc Tây Tây Nam, Tân đi lễ tại phương chính Nam hoặc Đông Đông Bắc, Nhâm - Quý đi lễ tại phương Nam Đông Nam hoặc chính Đông). Một trong những nơi không nên bỏ qua là nhà thờ họ tộc và đình làng (nếu có).
2. Chọn ngày đi lễ: Người cẩn thận chọn ngày phúc thần (gieo quẻ mới biết được), người không có điều kiện gieo quẻ thì chọn ngày quý nhân (tương tự như trên để đi)
Image result for đi lễ đầu năm
3. Chọn đồ lễ: Không cần cầu kỳ, chỉ cần thành tâm, thậm chí không cần đồ lễ cũng được, trên đầu ba thước có thần linh, tâm khởi là thần biết.
4. Lễ: Nên khấn vái đỉnh hương từ bên ngoài trước, là chào chung các vị phật thánh tôn thần, sau đó tùy mục đích mà đến bàn thờ cần cầu nguyện, không cần thiết lễ hết các ban thờ. Trước khi đến nơi thờ tự phải tìm hiểu nơi đó thờ ai, tên gọi vị thờ chính ở đó là gì để xưng danh cho đúng tôn hiệu, tránh vào nhà nọ mà kính thưa chủ nhà kia, phật thánh cười chê, việc cầu không đạt.
5. Lời khấn: Lời khấn đầu tiên nên có quốc hiệu, rồi kính thưa danh xưng phật thánh thần linh tại thờ tự, xưng tên tuổi, địa chỉ, rồi cảm ơn trời đất, ca tụng công đức của các vị được thờ, rồi sám hối, nguyện cầu chung cho đất nước, nguyện cầu riêng cho gia đình, cá nhân, nên cụ thể, chi tiết, không lan man, tham lam trong việc cầu, cuối cùng nên có cam kết và cảm ơn.
---
Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam