Khúc khải hoàn Covid


Chúng ta sẽ ca khúc khải hoàn vào ngày 30/04

Cách đây 45 năm, những ngày này chúng ta đang gấp rút chuẩn bị cho một chiến dịch vô cùng trọng đại. Chỉ một tuần nữa, chiến dịch đó mắt đầu. Tư lệnh Nguyễn Hoà dẫn quân đoàn 1 dấy binh từ phía Bắc, thiếu tường Nguyễn Hữu An đưa quân đoàn 2 hành vận từ Đông Nam, thiếu tướng Vũ Lăng cùng quân đoàn 3 tốc lai từ Tây Bắc, thiếu tướng Hoàng Cầm cùng quân đoàn 4 tốc xuất tại Đông Bắc, đoàn 232 do trung tướng Lê Đức Anh tổng lực từ Tây Nam, cùng với quần chúng nhân dân, đã làm nên chiến thắng 30.4 lịch sử.

Trực tiếp: Vạn con người, triệu trái tim đón mừng U23 Việt Nam ...

Năm nay, chúng ta cũng đang bước vào giai đoạn quyết định nhất của cuộc chiến mới, cuộc chiến chống loài giặc vô hình, đông đảo, biến hóa thần thông, mang tên Covid. Tư lệnh Nguyễn Xuân Phúc đang chỉ huy quyết liệt trên các mặt trận. Từ công an, quân đội, y tế, giáo dục đến nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, văn hóa, công thương... Tất cả tướng tài đều đang ra trận. Chúng ta cũng đã dành ra tối thiểu 2 tuần tiêu thổ kháng chiến, cách ly xã hội. Những thiệt hại chắc chắn xẩy ra và hệ quả sẽ còn kéo dài nhưng nhất định không được để loại giặc trong trời đất này xâm lăng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Đừng bàn về chính trị lúc này. Chỉ cần chung tay, mỗi người dân là một chiến sĩ, đồng lòng đồng sức, quyết thâm thực hiện, thì chỉ mươi ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có trận thắng kinh thiên động địa mà những nước phát triển cũng không dễ gì có được. Chiến dịch này là trận cuối cùng, đại thắng này thuộc về nhân dân ta. Chúc mừng chiến thắng 30/04/2020, ca khúc khải hoàn.