Tam hợp hóa tam tai


Với người không thạo âm dương ngũ hành thì tốt nhất không nên dùng tam hợp một cách ngẫu hứng, dễ chịu tai họa.

Thế nào là tam hợp?

Tam hợp  là ba trạng thái chính của vòng tràng sinh gồm Sinh – Vượng – Mộ kết lại mà thành. Khi ba trạng thái gặp nhau thì giống như ba cỗ máy được khếch đại năng lượng lên gấp bội, làm thay đổi về chất, gọi là hóa. Đó là :
Tam hợp Thân – Tý – Thìn hóa thành Thủy

Tam hợp Tỵ - Dậu – Sửu hóa  thành Kim

Tam hợp Hợi – Mão – Mùi hóa thành Mộc

Tam hợp Dần – Ngọ - Tuất hóa thành Hỏa

Ví dụ : Người tuổi Tý kết hợp với người tuổi Thân vào ngày Thìn thì thành tam hợp. Hoặc là, người tuổi Tỵ làm việc gì đó vào ngày Dậu giờ Sửu cũng tạo thành tam hợp. Được hai yếu tố gọi là bán tam hợp.

Đã hợp là hóa, đã hóa thì sẽ tạo ra một lực cực mạnh tác động đến các thành viên trong bộ ba đó. Có hai loại hóa, hóa tốt và hóa xấu. Tam hợp hóa xấu cũng có thể gọi là tam hợp hóa tam tai.

Kết quả hình ảnh cho tam hợp

Khi nào thì tam hợp hóa tam tai ?

Tùy theo thời gian trong năm mà chuyển hóa hung cát.

Thân – Tý – Thìn hóa tốt vào các tháng 3, 7, 8, 10, 11 hóa xấu vào các tháng 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 âm lịch

Dần – Ngọ - Tuất hóa tốt vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 hóa xấu vào các tháng 6, 7, 8, 10, 11, 12 âm lịch

Hợi – Mão – Mùi hóa tốt vào các tháng 1, 2, 10, 11 hóa xấu vào các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 âm lịch

Tỵ - Dậu – Sửu hóa tốt vào các tháng 4, 5, 6, 8, 11, 12 hóa xấu vào các tháng 1, 2, 3, 7, 9, 10 âm lịch
Khi hóa xấu, hóa tam tai thì mức tàn phá rất ghê ghớm, có thể tan gia bại sản, thậm chí chết người. Theo khảo sát của chúng tôi từ các các bản cáo phó tại Hà Nội, rất nhiều người "mất" vào đúng ngày mà năm sinh hoặc ngày sinh kết hợp với tháng/ngày nào đó trong năm, tạo thành tam hợp rồi hóa sát.

Vì vậy, với người không thạo âm dương ngũ hành thì tốt nhất không nên dùng tam hợp một cách ngẫu hứng, dễ chịu tai họa.

---

Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam